Voorwaarden Legservice Solza B.V.

Wat leuk dat jij ervoor hebt gekozen om je vloer te laten leggen door de ervaren legservice van Solza.nl! We streven natuurlijk allemaal naar het best mogelijke resultaat en streven ernaar om jou de vloer van jouw dromen te bezorgen. 

Om ervoor te kunnen zorgen dat de vloer van jouw dromen wordt gelegd in jouw woning zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. In dit bestand lichten we deze zaken graag even nader toe. Enige stagnatie in het proces kan er namelijk voor zorgen dat er extra kosten komen kijken bij het leggen van jouw vloer, om nog maar niet te spreken over onnodige vertragingen in het proces. 

Solza.nl verzoekt je dan ook vriendelijk om onderstaande zaken goed door te nemen. Bij vragen kun je hierover natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Naast onderstaande informatie is het ook altijd handig om onze blog en onze veelgestelde vragen door te lezen. Op www.solza.nl tref je enorm veel informatie omtrent vloeren en voor jou specifieke situatie.

Levering.

 • Wij streven ernaar om altijd minimaal om 1 week voor aanvang van de werkzaamheden benodigde producten te laten leveren. Dit zodat de producten goed kunnen acclimatiseren en zodat eventuele transportschade nog kan worden hersteld voor aanvang van de werkzaamheden.

 • Geleverde producten dienen bij ontvangst direct te worden gecontroleerd op compleetheid, onvolkomenheden en/of eventuele transportschade. Komen we er pas tijdens de werkzaamheden achter dat er iets ontbreekt of beschadigd is dan kan het zijn dat dit kostbare vertraging tot gevolg heeft.

 • Levering wordt uitgevoerd door de leverancier, een door de leverancier ingeschakeld transportbedrijf of door een transportbedrijf dat is ingeschakeld door Solza.nl.

 • Wij streven er, samen met onze partners, altijd naar om de klant te voorzien van track & trace informatie met meer informatie over het specifieke levermoment. 

 • Levering zal in principe plaatsvinden tot aan de eerste drempel. Op de begane grond zal dit dus in veel gevallen tot aan de voordeur zijn. Bij appartementencomplexen zal dit bij de hoofdingang zijn. De chauffeur is in geen geval verplicht de artikelen naar binnen te verplaatsen. Mocht dit wel het geval zijn dan is eventuele schade hierbij niet te verhalen op Solza.nl.

 • Zorg ervoor dat de vloerdelen netjes klaar liggen voor onze stoffeerders, zo kunnen ze direct aan de slag met jouw vloer. Let er echter wel op dat je de artikelen op een handige plek plaatst. Wanneer deze bijvoorbeeld op de vloer liggen die geëgaliseerd moet worden dan liggen deze in de weg en kan dit onnodige vertraging opleveren.

 • Heb jij een visgraat vloer besteld en ga je de vloerdelen zelf van de pallet stapelen? Let dan goed op dat je de Linkse en Rechtse delen gescheiden houdt. Dit is vaak het geval bij bijvoorbeeld visgraat laminaat vloeren, bij plak PVC is dit niet het geval. Deze worden op de pallet van elkaar gescheiden door latjes, zijn op aparte pallets geleverd of zijn van elkaar gescheiden door middel van de verpakking. Op deze wijze kunnen de stoffeerders bij aankomst op locatie gelijk beginnen met het verwerken van de vloerdelen.

Ondergrond.

 • Wanneer er een verlijmde of zwevende vloer gelegd gaat worden dient de bodemvloer (dekvloer) volledig vlak en egaal te zijn. Met vlak wordt bedoeld dat er slechts sprake mag zijn van maximaal 2 mm hoogteverschil - over een lengte van 2 meter.

 • Ondergronden waarop kan worden verlijmd zijn o.a. zandcement en anhydriet. Aan de hand van het soort ondergrond wordt bepaald welke egaline en bijbehorende artikelen voor het plaatsen van de vloer noodzakelijk zijn. Zorg er dus voor dat Solza.nl altijd op de hoogte is van welke ondergrond jij in jouw woning of kantoor hebt liggen.

 • Voor het leggen van een zwevende vloer dient er sprake te zijn van een harde ondergrond/dekvloer (Denk hierbij bijvoorbeeld aan hout, beton, zandcement, anhydriet, egaline, plavuizen etc.). Voor anhydrietvloeren en plavuizen in combinatie met egalisatie geldt dat hier vaak extra kosten aan verbonden zijn.

 • Oneffenheden tot 2mm kunnen worden opgevangen met behulp van een geschikte ondervloer of door de ondergrond te (laten) egaliseren.

 • Ondergronden dienen volledig dicht te zijn. Is dit niet het geval? Dan kunnen wij deze gaten afdichten met kit. Dit geeft echter geen 100% garantie op het afdichten van de gaten.

 • Egaliseren zorgt ervoor dat een ondergrond vlak en egaal is zodat hier een vloer op kan worden gelegd (zwevend) en een plak PVC vloer op kan worden verlijmd. Egaliseren geeft in géén geval garantie op een vloer die waterpas is. Dient de vloer volledig waterpas te zijn/worden en is dit met de huidige dekvloer niet het geval? Dan adviseren wij het storten van een nieuwe dekvloer.

 • Is er een nieuwe dekvloer gestort? Zorg er dan voor dat deze voldoende open heeft kunnen liggen om te drogen en om vocht te verliezen. Een te vochtige dekvloer kan ervoor zorgen dat er niet kan worden gelegd en dus ook voor vertraging en kosten (wachtdagen).

Heb jij  een andere ondergrond en twijfel je of hierop gelegd kan worden neem dan gerust even contact met ons op. Wanneer de bodemvloer onvoldoende vlak, egaal en waterpas is kunnen er kieren en gaten in de vloer ontstaan of kan de vloer gaan kraken. Voldoet jouw bodemvloer niet aan bovenstaande voorwaarden of is deze nog niet voldoende gedroogd? Dan kunnen en willen onze stoffeerders de vloer helaas niet plaatsen. Het "stilstaan" van onze stoffeerders is daarbij uiterst kostbaar. Kosten voor meerwerk of vertraging zijn in géén geval te verhalen bij Solza.nl en worden bij de totale order/bestelling opgeteld en in rekening gebracht. 

Acclimatiseren, verwarming en elektriciteit.

 • De locatie waar gelegd wordt dient verwarmd te zijn en voorzien van elektriciteit. Met verwarmd wordt bedoeld dat de temperatuur in de ruimte tussen de 18-20*C dient te liggen.

 • In bovenstaande omstandigheden, in combinatie met een luchtvochtigheid tussen 45-65% dienen de vloerdelen (bij voorkeur in hashtag/# verband) minimaal 48 uur te acclimatiseren.

 • Er dient voldoende verlichting en elektriciteit aanwezig te zijn in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden.

 • Onze stoffeerders dienen een waterleiding tot hun beschikking te hebben voor het eventuele mengen van producten.

 • Bij een vloerverwarming dient het opstookprotocol te zijn uitgevoerd.

 • Wordt er bij uw klus vooraf door ons geëgaliseerd? De ondergrond dient dan tevens leeg en veegschoon te worden opgeleverd, dit geldt dus ook voor de reeds geleverde vloerdelen. De vloerdelen kunnen na het drogen van de egaline, in overleg met de stoffeerder en na gemiddeld 24 uur, (opnieuw) in de te beleggen ruimten worden gelegd. Hierbij is het van belang dat er wederom aan de eerder beschreven voorwaarden voor het acclimatiseren van de vloer wordt voldaan.

 • Na egaliseren is het noodzakelijk om de vloerdelen in de ruimte te laten acclimatiseren. Wij adviseren hierin om de vloerdelen niet hoger te stapelen dan 2 pakken hoog. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat vloerdelen krom trekken. Vraag hier altijd even naar bij de betreffende stoffeerder.

Visgraat PVC en Hongaarse punt PVC vloeren.

Ben jij van plan om een visgraat vloer of Hongaarse punt in plak PVC te laten leggen? Dan zijn er een aantal specifieke punten om rekening mee te houden. Eén van deze punten is dat het mogelijk is dat er kieren ontstaan in de vloer. Dit heeft verschillende redenen. Lees hierover meer in deze blog.

Wanden, schilderwerk & stuc.

 • Tussen onze werkzaamheden door is het niet gewenst om ander werk zoals bijvoorbeeld schilderwerk of stucwerk uit te laten voeren. Dit kan zorgen voor extra vocht in de ruimte wat bij bijvoorbeeld drogende egaline kan zorgen voor vertraging (en dus kosten) in ons werk.

 • Wanden dienen volledig droog te zijn. Zijn de wanden dit niet? Dan kunnen er in veel gevallen, wanneer hiervoor is gekozen, geen hoge plinten tegen deze wanden worden gemonteerd. Door het vocht in de wand zou de plint namelijk binnen afzienbare tijd weer los kunnen laten.

 • Bij Solza.nl werken (egaliseren of leggen) wij in géén geval tegen de plinten aan. Zitten er dus bestaande plinten op de wanden? Dan dienen deze te worden verwijderd alvorens wij starten met de werkzaamheden. Dit doen wij zodat u als klant de plinten op een later moment altijd nog eenvoudig kunt vervangen, veranderen of verwijderen. Zouden wij de vloer tegen de plint aan leggen dan zou hierbij de vloer ook moeten worden gesloopt en dit is zonde.

Kitwerk, plinten en plak PVC.

Ook omtrent kitwerk en plinten zijn er extra punten om rekening mee te houden, namelijk;
 • Bij Solza.nl kitten wij plinten niet af aan de bovenzijde van de plint tenzij hier door de klant specifiek om wordt gevraagd en dit is gespecificeerd op de offerte/overeenkomst.

 • Bij Solza.nl kitten wij in géén geval tegen muren die zijn voorzien van een kleur (verf of behang).

 • Plak PVC kan over het algemeen strakker tegen wanden, kozijnen en vergelijkbaar worden gelegd. Dit betekent echter niet dat er verder helemaal geen afwerking noodzakelijk is wanneer je ervoor kiest hier geen plint (laten) plaatsen. Er is altijd een ruimte tussen de vloerdelen en de wand of kozijn. De vloer heeft, ondanks dat het om plak PVC gaat, namelijk ruimte nodig om te werken. Je kunt dit eventueel wel afkitten met een siliconenkit. Solza.nl kit in géén geval de randen tussen vloer en wanden of kozijnen af. Wij adviseren hiervoor een schilder in te schakelen. Kitten is echt een vak.

 • Plinten worden op buitenhoeken altijd in verstek gezaagd en gemonteerd. Bij binnenhoeken is dit niet het geval.

 • Het kan zijn dat er na het plaatsen van de vloer en na het monteren van de plinten ruimte ontstaat onder de plinten. De ruimte is het gevolg van een dekvloer die niet waterpas is en de glooiingen die hierin bestaan. Hier is helaas niets aan te doen. De enige optie om dit weg te werken is om de plinten aan de onderzijde af te laten kitten.

Deuren en keukeneiland.

 • Het kan zijn dat het noodzakelijk is om eventuele deuren tijdelijk weg te halen. Hierdoor kunnen onze stoffeerders overal beter bij en dit draagt dan ook bij aan de kwaliteit van de vloer. Zijn de deuren niet weggehaald bij start werkzaamheden en is dit wel noodzakelijk voor de kwaliteit van het werk? Dan kan het zijn dat onze stoffeerder alsnog vraagt om de deuren tijdelijk weg te halen.

 • Wij werken in géén geval om een bestaand losstaand keukeneiland heen. Wij willen dan ook vragen het bestaande keuken eiland te verwijderen uit de betreffende ruimte. Komt er een nieuw keukeneiland? Dan adviseren wij deze pas te plaatsen nadat onze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Voorafgaand en tijdens werkzaamheden.

 • De ruimte dient voorafgaand aan het legmoment volledig leg klaar te worden opgeleverd. Dit betekent dat eventuele obstakels, zoals bijvoorbeeld meubelen, dienen te worden verwijderd uit de ruimte. Op deze wijze hebben onze stoffeerders alle ruimte om de vloer in een goede staat af te leveren en ontstaan er geen onnodige spanningen of vertragingen. 

 • De ruimte dient voorafgaand aan het legmoment volledig veegschoon te worden opgeleverd. Dit betekent dat eventuele vuiligheden van dekvloer zijn verwijderd. Op deze wijze hebben onze stoffeerders alle ruimte om de vloer in een goede staat af te leveren en ontstaan er geen onnodige spanningen of vertragingen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit leiden tot vertraging of extra kosten.

 • Op het moment van leggen dienen er geen andere klussers, werknemers, aannemers of meubilair stukken in de ruimte aanwezig te zijn. Op deze wijze hebben onze stoffeerders alle ruimte om de vloer in een goede staat af te leveren en ontstaan er geen onnodige spanningen of vertragingen. 

Na de werkzaamheden.

 • Wij adviseren u om, wanneer de stoffeerder zijn of haar werk gaat afronden, samen met de stoffeerder door de ruimte(s) te lopen en eventuele punten te bespreken. Dit kan dan vaak nog direct worden opgepakt.

 • Afval dat vrijkomt bij, door of tijdens het leggen van de vloeren zal niet worden meegenomen door onze stoffeerders, maar dient door jou te worden verwijderd. In sommige gevallen is het mogelijk om door de betreffende stoffeerder afval mee te laten nemen, maar hier zit altijd een meerprijs aan verbonden, dient vooraf met ons te worden afgestemd en moet worden goedgekeurd door de betreffende stoffeerder.

 • Wij adviseren om de vloer na het afronden van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk schoon te maken met daarvoor bedoelde schoonmaakmiddelen. Bij laminaatvloeren kan dit laminaat reiniger zijn en bij PVC vloeren PVC reiniger. Gebruik in géén geval algemene schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld allesreiniger, hiermee kan de vloer beschadigd raken. Bij Solza.nl zijn wij officieel dealer van James vloerreiniger, dit is een echte aanrader.

Schade, problemen of complicaties.

Het leggen van een vloer is een proces waarbij veel arbeid vereist is, daarnaast is en blijft het mensenwerk. Het kan dus voorkomen dat hierbij wel eens iets fout gaat. In een dergelijk geval willen wij u vragen onderstaande punten te hanteren.

 • Eventuele schades, problemen of complicaties dienen bij oplevering met de betreffende stoffeerder te worden besproken.

 • Eventuele schades, problemen of complicaties dienen na oplevering binnen uiterlijk 48 uur schriftelijk bij klantenservice@solza.nl te worden gemeld. 

 • Eventuele schademeldingen of problemen dienen altijd te worden voorzien van duidelijk beeldmateriaal zoals foto’s of video’s en een duidelijke klachtomschrijving.

  Vertraging en stilstand.

  • Wanneer niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en hierdoor vertraging ontstaat dan is de klant in ieder geval verantwoordelijk voor de kosten van de wachtdag voor de betreffende stoffeerder. Deze prijs zal gelden per aanwezige stoffeerder per dag en zal worden toegepast op de eindafrekening. De kosten hiervoor bedragen minimaal €150,- per dag per aanwezige stoffeerder. 

  • Wij adviseren onze klanten om andere werkzaamheden niet te strak om onze werkzaamheden heen te plannen. De vloer moet immers gelegd worden door mensen en ook deze kunnen weleens ziek zijn. Als er onverhoopt sprake is van uitval van de stoffeerders, zal Solza B.V. zo snel mogelijk samen met de klant naar een oplossing zoeken en een nieuwe afspraak te maken.